A XVIII., XIX. század fordulóján nagy gondolkodók, köztük Kazinczy Ferenc is szükségesnek tartották a Magyar Nemzeti Színház megalapítását. Az épületet Pest vármegye alispánja, Földváry Gábor intézkedésére, Grassalkovich Antal jóvoltából 1835-ben elkezdték építeni a…

Szerző: klió  2011.03.20. 09:53 Szólj hozzá!

Rövid életrajza: 1883. július 3-án, Prágában született, német, zsidó családban. Az akkori monarchia területén. Ha valakire, Kafkára nagymértékben igaz, hogy neveltetése, átélt élményei, a család alapvetően meghatározták írói munkásságát. Ezért nem mellőzhetjük…

Szerző: klió  2011.03.14. 10:03 Szólj hozzá!

A realizmus A XIX. század közepétől napjainkig ható stílusirányzat. A reál = valós szóból ered az elnevezés. A valóságot a maga teljességében ábrázolni és megérteni akaró stílusirányzat. Az ipari forradalmak következtében az embereknek nincs többé a társadalomban…

Szerző: klió  2011.03.12. 18:06 Szólj hozzá!

Felvilágosodás: a XVIII. század végén kialakult eszmeáramlat, amely az emberi szellemet, a józan ész erejét helyezi a gondolkodás középpontjába, az emberi lét céljának az igazság megismerését tartja. A nagy francia forradalom (1789) jelszavát tűzi zászlajára: „…

Szerző: klió  2011.03.10. 07:57 Szólj hozzá!