Katona József rövid életrajza: 1791. november 11-én született Kecskeméten. Elemi iskoláit is itt végezte a római katolikus iskolában (1798-1802). Gimnáziumi tanulmányait a pesti, kecskeméti és a szegedi piaristáknál végezte. Ezután filozófiát és jogot tanult Pesten. 1816-ban…

Szerző: klió  2010.12.30. 08:14 Szólj hozzá!

Madách Imre rövid életrajza: 1823. január 21-én született Alsósztregován (ma Szlovákia), nemesi családban. Félénk, magányos, törékeny, beteges gyermek volt. Tanulmányait magánúton végezte. Vizsgáit a váci piarista gimnáziumban tette le 1829 és 1837 között. Már 1837-ben…

Szerző: klió  2010.12.28. 10:12 Szólj hozzá!

A dán királyfi története. Shakespeare (1564. ápr. 23.?- 1616. máj. 3.) a Hamletet 1601 körül írta. Nyomtatásban 1603-ban jelent meg. Első magyar fordítója Kazinczy Ferenc volt (1790-ben még prózában). Verses formában Arany János fordította le 1867-ben. További fordítói:…

Szerző: klió  2010.12.26. 17:23 2 komment

Shakespeare 1564-ben Stratford-up-on-Avonban született. 1592-ben került Londonba. Fő részvényese lett a Globe Színháznak. 1616-ban szülővárosában halt meg. Királydrámái: II. Richard, III. Richard, János király, IV. Henrik, V. Henrik Szentivánéji álom és a Romeo és Júlia (1591…

Szerző: klió  2010.12.20. 06:26 Szólj hozzá!

Reneszánsz = újjászületés. Itáliából eredő, egész Európában elterjedt stílusirányzat. A középkor merev, szabályokkal, előírásokkal megfogalmazható gondolati, erkölcsi és formai világa után a természet-, az életszeretet, a humanizmus, az érzelmek és gondolatok…

Szerző: klió  2010.12.14. 08:01 Szólj hozzá!

Szophoklész (Kr.e. 497- 406) a thébai mondakört dolgozta fel. Nyolc drámája ismert: Aiasz, Trachiszi nők, Antigoné, Oidipusz király, Élektra, Philoktétész, Oidipusz Kolonoszban, Nyomkeresők.   Oidipusz király Prologosz (1-150. sor): bevezetés: a drámai szituáció: pestis…

Szerző: klió  2010.12.12. 10:29 Szólj hozzá!

A görög dráma kialakulása: Kr. e. az 5. században. Dionüszosz, a bor és a mámor istenének tiszteletére rendezett vallásos szertartásokon az isten történetét, halálát és feltámadását jelenetítték meg. Kecskebőrbe öltözött emberek tették mindezt. Kecskeének=…

Szerző: klió  2010.12.08. 10:05 Szólj hozzá!