Rövid életrajza: 1902. november 2-én, Felsőrácegrespusztán (ma Sárszentlőrinc) született. Apja uradalmi főgépész, anyja bognármester lánya. Szülei válása után édesanyjával és két testvérével Budapestre költöztek. Középiskoláit itt fejezte be. 1921-ben beiratkozott a…

Szerző: klió  2010.10.27. 10:10 Szólj hozzá!

Jókai Mór rövid életrajza: 1825-ben, Komáromban született, kisnemesi családban. 1841-1842-ben, Pápán, a református kollégiumban tanult. Itt ismerkedett meg Petőfi Sándorral. 1842-1844-ig Kecskeméten jogot tanult. 1847-től Pesten az Életképek szerkesztője. Az 1848-as forradalom…

Szerző: klió  2010.10.26. 10:17 Szólj hozzá!

Rövid életrajza: 1878. október 21-én, Nyíregyházán született. Az apa kisnemesi család sarja. Nevelésére nagy hatással volt apai nagyanyja, a várpalotai születésű, dalmát származású művelt polgárasszony, Radics Mária. Iskolái: Szatmárnémeti (jezsuita gimnázium), Podolin…

Szerző: klió  2010.10.22. 10:04 Szólj hozzá!

Zrínyi Miklós rövid életrajza: 1620-ban a horvátországi Ozlay várban vagy Csáktornyán született. A család neve Zerin vagy a Zriny várától származik. Édesapja végrendeletében fiai: Miklós és Péter nevelését a királyra és Pázmány Péterre bízta. Így Habsburg-hű, mélyen…

Szerző: klió  2010.10.21. 10:05 Szólj hozzá!

Márai Sándor a modern magyar epika meghatározó személyisége. (Életrajzát és műveit külön tételben megtalálod.) A Nyugat hagyományait folytatva alakítja ki epikáját. Művei zömét emigrációban írta. Az Egy polgár vallomásait azonban még itthon,…

Szerző: klió  2010.10.20. 10:09 Szólj hozzá!

Márai Sándor élete és művei külön tételben. A verset 1950-ben, már emigrációban írta, az olaszországi Posillipóban. (1948-ban hagyta el az országot.) A Halotti beszéd a Szabad Európa rádió közvetítésével jutott el Magyarországra. 1954. május 1-jén jelent meg a Művelt Nép…

Szerző: klió  2010.10.19. 10:16 Szólj hozzá!

Rövid életrajza: 1900. április 11-én, Kassán született. Szepességi német családból származik. Apja Grosschmid Géza ügyvéd, a prágai parlament magyar nemzetiségű szenátora. Testvére Radványi Géza filmrendező. Iskoláit Kassán, Eperjesen és Budapesten végezte.1919-1923-ig…

Szerző: klió  2010.10.18. 10:11 Szólj hozzá!

Rövid életrajza: 1909. május 5-én, Budapesten született zsidó, polgári értelmiségi családban. Születésekor ikertestvére és édesanyja meghalt, amely miatt önvád gyötörte (Ikrek hava c. kötet versei). 1921-ben édesapja is meghalt, és gyámja a textilkereskedő nagybátyja lett.…

Szerző: klió  2010.10.14. 10:09 Szólj hozzá!

Szabó Lőrinc életét lásd a lírai lázadásánál!Létösszegző verseit a Valami szép című ciklus tartalmazza, amely az 1944 és az 1956 között írt verseit tartalmazza. Meghatározó témája: A természet jelenségei a világ végtelenségét tükrözik. A halál világa után felfedezi…

Szerző: klió  2010.10.13. 10:16 Szólj hozzá!

Rövid életrajza: 1900. március 31-én született Miskolcon, munkáscsaládban. A budapesti Bölcsészkart végezte. 1921-től az Est munkatársa, majd olvasószerkesztője. Ebben az évben vette feleségül Mikes Klárát. 1927-ben Pandora címmel művészeti és kritikai folyóiratot indított…

Szerző: klió  2010.10.12. 10:10 Szólj hozzá!

A dzsentri: a nemességnek az a társadalmilag lecsúszott rétege, amely elmulatta, elkártyázta vagyonát. A nemesi rangon kívül semmit sem őrzött meg, csak a gazdagság látszatát és annak életvitelét. Ennek fenntartásáért minden jellemtelen lépésre hajlandó volt:…

Szerző: klió  2010.10.08. 10:15 Szólj hozzá!

Móricz Zsigmond rövid életútja: 1879. július 2-án, Tiszacsécsén született. Életének különböző eseményeit, történéseit nyomon követhetjük a következő műveiben: Életem regénye (1938), Légy jó mindhalálig (1920), Forr a bor (1931). Iskolái: Debrecen (református…

Szerző: klió  2010.10.07. 10:09 Szólj hozzá!

Mikszáth Kálmán társadalomszemléletét a pályája utolsó szakaszában (1900-1910) írt nagy terjedelmű regényei tükrözik. A századfordulóra kialakul a nemességnek egy olyan rétege, amelyet dzsentrinek nevezünk. A nemesség ezen tagjai vagyonukat elkártyázták, elmulatták, s már…

Szerző: klió  2010.10.01. 10:07 Szólj hozzá!